Hoofdstuk 13, oefening 6
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 2
1. Tiberius trouwde met Julia hoewel hij niet van haar hield.
2. Julia is bedroefd omdat ze door haar vader naar een klein eiland werd overgebracht.
3. Het meisje is bedroefd omdat ze door haar vriend werd achtergelaten
4. doordat ze door haar vriend werd verraden, ging ze niet langer naar hem toe.
5. heb jij het boek dan niet gelezen dat door mij aan jou is gegeven.
6. Mijn werk, bevalt mij niet, hoewel het door vele wordt geprezen.