Hoofdstuk 11, tekst D: Een oude vete
Categorie: Boek > Hellenike > Boek 4
Want ik heb, toen ik eens raadslid was geworden, een wetsvoorstel ingediend in de volksvergadering.
Maar die Stephanos [/Stephanos daar] is, doordat hij mijn wetsvoorstel van onwettigheid had beschuldigd, (met) de vijandschap begonnen.
5 Want nadat hij het wetsvoorstel had doen veroordelen door valse getuigen te verschaffen [/presenterenlop te laten treden], eiste hij een grote boete, die ik niet kon betalen.
Want hij probeerde mij rechteloos te maken, doordat ik het geld schuldig was [/zou zijn] aan de stad en het niet kon [/zou kunnen] betalen.
9 Wij allen stonden dus op het punt in armoede te geraken [/arm te worden].
10 De ramp zou groot zijn en de schande zou voor mij groot zijn in verband met mijn vrouw en dochters, nadat ik in armoede was [/zou zijn] geraakt en wanneer ik niet in staat was [/zou zijn] een bruidschef te verschaffen.
13 Ik ben de rechters [/juryleden] dus heel dankbaar, die niet door Stephancis overtuigd werden [/zich niet... lieten overtuigen/overreden], maar mij een kleinere straf oplegden.
16 Dus werd Stephanos voor ons allen schuldig aan [/de oorzaak van] zo grote ellende, hoewel hij door ons nooit onrechtvaardig was behandeld.
En nu maak ik, omdat al mijn vrienden mij aansporen me op Stephanos te wreken, bij u [/jullie] dit proces [/deze zaak] aanhangig.
20 Want die Neaira [/Neaira daar] handelt goddeloos tegenover de goden en brutaal tegenover de stad en minacht uw [/jullie] wetten.
23 Ik ben dus naar [/bij] u gekomen [/Ik kom...] en beweer dat Stephanos daar samenwoont met een vreemde [/buitenlandse] vrouw in strijd met de wet, dat hij andermans kinderen heeft laten inschrijven en de dochters van (de) hoeren uithuwelijkt [/probeert uit te huwelijken], alsof zij van hemzelf [/zijn eigen dochters] zijn, en dat hij goddeloos handelt tegenover de goden.
28 Dat ik nu door Stephanos vroeger [/eerder] onrechtvaardig behandeld werd [/ben], weet u goed.
Dat Neaira een vreemdelinge is en in strijd met de wetten samenwoont met Stephanos, dat wil ik u duidelijk bewijzen [/aantonen].