Les 31, oefening 39
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
1. Handel niet zo snel mogelijk, vrienden, maar zo veilig en verstandig mogelijk.
2. Als de burgers niet beschermd worden, is de stad er slecht aan toe.
3. Hoe beter en ernstiger wij overleggen, des te mooier zou het werk kunnen worden.
4. In dat land daar zouden de vijanden niet gemakkelijk de wegen vinden en ook niet snel kunnen vorderen.
5. Des te meer jullie bewaken, des te sneller kennen jullie de gevaren en kunnen jullie redden.
6. De dobbelstenen van Zeus vallen altijd goed.
7. Het is altijd het best de waarheid te zeggen.
8. Het meest veilige is altijd het beste.
9. Door de vrouwen ontstaan alle rampen.
15. Haast je langzaam.