Hoofdstuk 32, tekst D - Taaloefening
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
Oefening B
1. Als jij niet zoveel boeken had uitgegeven, zou hij gestorven zijn zonder roem.
2. Als Hadrianus niet had geleefd, zouden er niet zoveel mooie bouwwerken zijn geweest.
3. Als wij de boodschap hadden overgebracht, zou er geen gevecht zijn gemaakt.
4. Als jullie je verheugd zouden hebben over deze nederlaag, zouden jullie niet geleerd hebben.
5. Als Cicero zich niet zo had ingezet, zou de republiek niet bewaard zijn gebleven.

Oefening C
1. Als jij dit zou zeggen, zou je ronddwalen.
2. Hadrianus heeft eens geklaagd, dat Fortuna vaak aan de beste mannen de slechtste zonen gaf.
3. Ik zou zijn gevallen, als jij mij niet gewaarschuwd had.
4. Jullie zouden blij zijn geweest, als jullie dit gezien zouden hebben.
5. Wat zou jij doen, als jij meer geld had.
6. Wij
7. Als jullie 's nachts bijeengekomen zouden zijn, zou niemand jullie plannen hebben leren kennen.
8.
9. Zouden die Romeinse schouwspelen jou bevallen? Zeg het mij.
10. Als jij in deze verschrikkelijke ziekte terecht zou zijn gekomen, zou jij het gelaten hebben verdragen.