Hoofdstuk 7, tekst C
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
Dan raken de drielingen meteen slaags en kijk!
De HoratiŽrs verwonden alle Curiaters, maar zij lachen en doden 2 HŲratiers.
De derde HoratiŽr roept nu: "jullie doden mijn broers en lachen. Ik, echter, dood jullie!"
De CuratiŽrs antwoorden: "Je raaskalt! Je moet vechten, wij wachten op jou!"
Maar de Romein vecht niet maar hij vlucht, rent!
Nu achtervolgen de dappere CuriatiŽrs hem, de een achter de ander aan, maar met grote tussenruimtes. Kijk, nu zit de eerste CuriatiŽr de HoratiŽr op de hielen.
Doodt hij hem?
Helemaal niet... Plotseling keert de HoratiŽr zich om en doodt de Albaan onverwachts.
De tweede CuratiŽr komt te hulp en opnieuw vlucht de HoratiŽr.
De CuriatiŽr zit hem roekeloos op de hielen... Kijk! dezelfde list... De HoratiŽr doodt ook hem.
De derde CuriatiŽr is afgemat en huilt om zijn dode broers. Zonder gevecht doodt de HoratiŽr hem. Rome overwint!