Les 32, verhaal : Over Athene
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
De stad van de Atheners ligt 40 stadien van de zee verwijderd. Vroeger hadden de Atheners drie havens; Piraeus werd als de beste en de mooiste van de drie beschouwd. Er waren drie lange muren van Athene naar de zee, die waren 11 voet breed en 30 voet hoog; die naar Phalermum was 35 stadien lang, die naar Piraeus was 40 stadien lang. Ten tijde van Perikles bedroeg de hele omtrek van Athene 43 stadien, de omtrek van de stad, van de lange muren en van de havens 175 stadien.
In de stad verheft zich de Akropolis, waarvan de hoogte 150 voet, de lengte 10 plethra en de breedte 5 plethra bedraagt.