Hoofdstuk 16, tekst A (versie 2)
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
In Rome, bij de eerste boodschap van deze neerlaag liep het volk te hoop met grote angst op het forum. Toen er voor het senaatsgebouw een grote menigte de autoriteiten riep, zei eindelijk niet ver voor de nacht pretor Marcus Pomponius: "Hannibal heeft ons overwonnen in een groot gevecht." Daarna berichtten de mensen dit gerucht thuis: dat de consuls samen met een groot deel van de legermachten gesneuveld waren en weinigen over waren; deze vluchtten verspreid over EtruriŽ of waren krijgsgevangenen van de vijand. De volgende dag bij de poorten van de stad ondervroeg een grote menigte mannen en vrouwen allen die eraan kwamen. Om alle zaken van hen te vernemen. Al naar gelang ieder blije of droevige boodschappen hoorde waren de mensen blij of hadden zij verdriet. Zowel de vreugdes als het verdriet van de vrouwen waren opvallend. Een vrouw, toen zij juist haar ongedeerde zoon zag, stierf zij in zijn omhelzing. Een andere vrouw is gestorven bij de eerste aanblik van haar terugkerende zoon door al te grote vreugde omdat zijn dood ten onrechte was bericht.