Tekst 2.4: Phyrrhus en zijn raadgever Cineas
Categorie: Boek > Epauxe > 3e Jaar
Op een keer was Pyrrhos van plan een veldtocht te ondernemen tegen Italië. Toen begon Kineas met een gesprek als volgt (< een dergelijk gesprek): 'Pyrrhos, men zegt dat de Romeinen dapper zijn (< de R. worden verteld dapper te zijn) en over veel volkeren heersen. Toch zal het niet onmogelijk zijn hen te overwinnen. Maar, wanneer je hen overwonnen hebt (< overwonnen hebbend), hoe zal je dan je (< de) overwinning gebruiken?' En Pyrrhos zei: 'Kineas, je vraagt een gemakkelijke zaak; Want geen enkele ( < noch een) barbaarse of geen enkele (< noch een) Griekse stad zal zich dan (nog) verzetten tegen ons, maar wij zullen dadelijk heel Italië (in ons bezit) hebben." Kineas zweeg even (< een kleintje gezwegen hebbend) en zei (toen): "Wanneer we Italië hebben (< hebbend), koning, wat zullen we (dan) doen?" En Pyrrhos, die zijn (< van hem) bedoeling nog (altijd) niet zag, zei: "Dicht bij Italië is Sicilië, een groot en rijk eiland, waar we ons dan gemakkelijk meester van zullen maken." En Kineas zei: 'U zegt geloofwaardige dingen. Zal dat dan voor ons het einde van de veldtocht zijn?" En Pyrrhos zei: 'In geen geval, want wanneer we met (de hulp van de) goden die overwinning behaald hebben (< die overwinning overwonnen hebbend), (dan) zullen we nog grotere dingen doen. Want we zullen vlug Libië innemen en Carthago, waar Agathokles, verbannen (< vluchtend) uit Syrakousai, zich met weinig soldaten bijna meester van gemaakt heeft. Wanneer wij ons daar meester van gemaakt hebben zal niemand van onze huidige (< nu) vijanden zich nog tegen ons verzetten." En Kineas zei: "Dan zullen we ook gemakkelijk Macedonië veroveren en tenslotte zullen we over heel Griekenland heersen. Wanneer we al die dingen hebben, wat zullen we (dan) doen?" En Pyrrhos begon te lachen en zei: "Beste vriend, (dan) zullen we veel vrije tijd hebben en iedere dag zal (er) een drinkfeest zijn en we zullen met mekaar praten en ons amuseren." En Kineas zei: "Wat staat er ons (dan) nu in de weg (< in de voeten) wanneer we een drinkfeest willen houden en met mekaar praten? Want we hebben (nu) reeds die dingen waar we via bloed(vergieten) en groot lijden en gevaren bij terecht willen (< van plan zijn) komen, nadat we bovendien (< kai) anderen veel kwaad hebben aangedaan en zelf erg geleden hebben." Maar Kineas slaagde er niet in Pyrrhos met die woorden te overtuigen, omdat die zijn (de) hoop op [de] roem niet kon loslaten (< achterlaten)."