Tekst 8.?: De som van de hoeken van een driehoek
Categorie: Boek > Epauxe > 3e Jaar
Eudemos schrijft aan de leerlingen van Pythagoras het ontdekken van deze stelling toe, dat elke driehoek de binnenste hoeken gelijk heeft aan 2 rechte hoeken. En hij zei dat ze de stelling zo aantoonden. Beschouw de driehoek ABG, en beschouw door A evenwijdig aan BG een rechte DE. Als de rechte BG en DE evenwijdig zijn en de verwissellende binnenhoeken gelijk zijn, is de hoek DAB waarlijk gelijk aan ABG, en is EAG gelijk aan AGB. De hoek BAG is gemeenschappelijk toegevoegd. De hoeken DAB, BAG en GAE dat wil zeggen de hoeken DAB, BAE zijn gelijk aan 2 rechte hoeken d.w.z. aan de hoeken van driehoek ABG. De 3 hoeken van een driehoek zijn gelijk aan 2 rechte hoeken.