Tekst 8.6.4: Baas boven baas
Categorie: Boek > Epauxe > 3e Jaar
Toen hij ter hoogte van de bewakers van het lijk was, maakte hij, alsof hij de zakken in orde legde, ongemerkt twee of drie van de zakken een beetje open. Hij ging een beetje verder en deed plots alsof hij dan eerst merkte dat de wijn aan het lekken was. Hij sloeg zich - luid roepend - op het hoofd, als wist hij niet tot welke van de ezels hij zich het eerst moest wenden. Toen nu ook de bewakers zagen dat zijn wijn rijkelijk lekte, kwamen zij aandraven in de richting van de weg, met emmertjes, en probeerden de wijn voor zichzelf op te vangen. De dief schold hen uit en deed alsof hij boos was. Toen zij hem probeerden te kalmeren, deed hij alsof hij zijn woede liet varen. Hij dreef zijn ezels van de weg, sloot de zakken en herschikte ze.
Toen de bewakers met hem aan het praten waren en één van hen iets lachwekkends (over hem) zei, schoten allen in de lach en lachte hij zelf ook mee. Tenslotte schonk hij hen één van de zakken, zogezegd omdat die toch al half leeg was. Zij begonnen echter op staande voet en ter plekke te drinken en nodigden hem uit bij hen te blijven en met hen mee te drinken. Hij liet zich natuurlijk overhalen en bleef en dronk met hen mee.
Omdat de wachters uiterst vriendelijk met hem omgingen, gaf hij hen nog een tweede zak. Ze sprongen mateloos om met de wijn, werden na luttele tijd stomdronken, en, overmand door vermoeidheid, vielen ze in slaap op de plaats waar ze gedronken hadden. Het was toen al diep in de nacht. Dan maakte de dief het lijk van zijn broer los, legde het op één van zijn ezels en keerde huiswaarts, nadat hij op die manier alles volbracht had wat hem door zijn moeder opgedragen was.