Hoofdstuk 16, toetsblok
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 2
Marcus Porcius Cato, die de Grieken niet gunstig gezind was, was gewoon de Romeinen zo ongeveer te waarschuwen:
"Als jullie je zullen overgeven (wijden) aan de Griekse letterkunde, zullen veel gevaren jullie bedreigen.
Jullie zullen de jongens niet goed opvoeden, jullie zonen zullen hun plichten niet meer vervullen.
De jongens zullen liever leren boeken te lezen dan met het zwaard te leren vechten.
Als vreemdelingen nieuwe woonplaatsen voor zich in Italië zullen zoeken, zal het noodlot jullie treffen (overweldigen).
Jullie zullen namelijk aan die andere volkeren gehoorzamen
; dat zal het einde van het Romeinse rijk zijn.
Voed jullie kinderen daarom op in de traditie van onze voorvaderen (lett.: vaders), vrees de goden en verdrijf de Griekse leraren uit Italië!"