I, 1
Categorie: Auteur > Martialis
Lectori salutem (Den lezer heil)

Deze is het die je leest, die naar wie je telkens weer vraagt,
Martialis bekend in de hele wereld,
Door zoveel scherpzinnige boekjes van epigrammen,
De roem die u aan hem gegeven heeft, belangstellende lezer, terwijl hij leeft en zich bewust is, hebben dichters zelden na de dood gekregen.