Hoofdstuk 29, tekst D: Taaloefening B
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 2
1. Als jij dit zal hebben voltooid, zal ik geld aan jou geven.
FE: perfeceris
FP: dabo
2. Alwat hij zal hebben gezegd, zullen wij het aan jullie vertellen.
FE: dixerit
FP: narrabimus
3. Als ik Rome zal hebben bereikt, zal ik jou bezoeken.
FE: pervenero
FP: visitabo
4. Ik zal niks doen, voordat jij hierheen zult zijn gekomen.
FE: veneritis
FP: agam