Tekst 24: Britanni verhinderen de landing.
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 4
Maar nadat het plan van de Romeinen vernomen was, probeerden de barbaren, nadat de ruiterij en de wagenstrijders welk soort (strijders) ze meestal gewend zijn te gebruiken bij/in gevechten, vooruitgestuurd waren, de onzen te verhinderen uit de schepen te gaan, nadat ze (hen/de onzen) onmiddellijk gevolgd waren met de/hun overige troepen. Er was om de volgende redenen de grootste moeilijkheid, omdat de schepen vanwege hun grootte/omvang niet voor anker konden gaan behalve in volle zee, (omdat) echter door de soldaten, terwijl de plaatsen onbekend waren, (en) terwijl hun handen belemmerd waren, omdat ze beladen waren met een grote en zware last van wapens, tegelijkertijd en uit de schepen gesprongen moest worden en in de golven stand gehouden moest worden en met de vijanden gevochten moest worden, terwijl zij (de Britten) of op het droge of een klein beetje in het water naar voren gegaan, terwijl hun ledematen onbelemmerd waren, terwijl de plaatsen zeer bekend waren, brutaal hun werptuigen wierpen en hun afgerichte paaren aanvuurden. Door deze zaken zeer verschrikt en geheel en al onervaren met dit soort van gevecht gebruikten/hadden de onzen niet hetzelfde enthousiasme en dezelfde inzet die ze gewend waren te gebruiken/te hebben in gevechten te land.