Hoofdstuk 33, tekst 1: De drijvende villa
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)
De Griekse zeeman Thynnus heeft een opvallend schip. Thynnus heeft de jongens over zijn hele schip rondgeleid. Nadat hij veel heeft gesproken over haar (het schip) snelheid en voordelen, vertelt hij nu over het transport over zee. Hoewel zijn ouderdom hem al is af te zien/de jaren hun sporen al bij hem hebben achtergelaten, vertelt hij toch met opgewekte stem, terwijl zijn mond, die een aantal tanden mist, vaak lacht. Hij bevestigt, dat Griekse zeelui voor ieder schip het neusje van de zalm zijn/lett.: tot het grootste sieraad zijn, en verzekert, dat er zelden een schip, uitgerust met zeelui van dat kaliber, vergaan is. De prefect van de graanvoorziening zal spoedig het volk toespreken, zegt hij. Laten wij wachten totdat hij zijn redevoering begint. Ik wil wijn drinken. Wat zou het fijn zijn als jullie met mij meedronken Nadat de bekers met wijn gevuld zijn gaan ze aan dek. Hebben jullie ooit over het schip de Syracusia gehoord, vraagt Thynnus. Nooit. Wat zou het leuk zijn als U over dat schip zou willen vertellen! Laten we gaan zitten. Er was eens een koning van Syracuse, Hieron (plm. 270 vC). En hij/deze liet Archimedes een geweldig schip bouwen. Hij bouwde dus een .schip van 400 voet lang. En dit had voor wel 60 boten materiaal verschaft. Het had meer dan 60 hutten, de dekken waren uitgerust met bloemen van een schaduwrijke tuin en met struiken; de eetkamer en de bibliotheek verrukten de gasten; in de visvijvers flitsten de vissen, die de gasten, om ze te eten, vingen en nadat de vuren waren aangestoken, roosterden. Ook waren er veestallen op het schip gebouwd, om bij het eten vers vlees te hebben. Bovendien vervoerde het schip 60.000 schepels (540.000 literl graan en 10.000 stuks vaatwerk. Het lijkt wel een drijvende villa, riep Lucius uit. Ik zou dat schip zelf wel eens willen zien. Voer zij nog maar! Zij vaart echter niet meer, niet omdat zij niet perfect zou zijn, maar omdat er nergens een haven was, die aan een zo groot schip een ligplaats bood. Tenslotte heeft Hieron de Syracusia aan de koning van Egypte ten geschenke gegeven. Ik zie dat een grote menigte cli‰nten en volk rond het podium is samengekomen. Daar komt de prefect van de graanvoorziening, terwijl een grote menigte clienten hem vergezelt. De prefect van de graanvoorziening is patronus van velen en zeer aanzienlijk onder de optimat~n. Het is zijn gewoonte, nadat de schepen uitgeladen zijn, allen van de graanprijs op de hoogte te stellen. Ik ben bang dat de prijs stijgt. Ons vader, zegt Marcus, twijfelt er niet aan of de keizer is van plan het graan uit te delen. Misschien zal de prefect bekendmaken, wanneer het graan wordt verdeeld. Zonder twijfel, zegt Lucius, zal het graan tijdens de feestdagen aan de proletari‰rs worden uitgedeeld. Binnenkort immers zullen de feesten gevierd worden en "het volk," zoals luvenalis zei, "wenst slechts twee dingen: brood en spelen".