Hoofdstuk 25, tekst 1
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Waarom heb jij zo’n bleek gezicht?
Welke gevallen raken jou met bedroefdheid?
Ik zal sterven.
Er is geen enkele hoop meer voor mij in leven.
Ik geloof dat voor mij spoedig de laatste dag zal aanbreken.
Waarover praat jij?
Jij maakt mij ongerust.
Je bent toch niet ziek?
Ik ben niet zodanig als ik was.
Ik voel dat mijn hele lichaam door hitte (koorts) wordt gekweld.
Telkens als ik Cynthia zie, ontstaat er onrust in mijn borst en stokt mijn stem.
Ik haal opgelucht adem!
Het is duidelijk dat jij geen dokter nodig hebt.
Je bent toch wel eerder door Amor aangeraakt?
Amor!
Die gemene jongen!
Ik lijd zwaar.
Cynthia wendt mijn vertrouwen af, ze weigert een omhelzing.
Ik ben haar nu niet tot zorg, en dat zal ik ook nooit zijn.
Zeg mij, waarom houd je van een meisje dat jou minacht?
Met haar uiterlijk en haar gezicht overtreft zij alle andere meisjes.
Hoe meer ze me afwijst, des te meer word ik aangetrokken door haar.
Hoewel je wanhoopt, geloof ik dat jij je meester kunt maken van dat meisje.
Ovidius zelf, de leermeester van de liefde, zal jou helpen.
Wie is dat?
Waar woont hij?
Wanneer kan ik hem vinden?
Hij is allang gestorven.
Maar de dichter Ovidius heeft het boek over de Kunst van de Liefde geschreven, waarin hij droevige verliefden leert onwillige meisjes te overwinnen.
Als je dat boek gelezen zult hebben, zul je Cynthia hebben…
He, waar ga je heen?
Naar de boekhandel!