Hoofdstuk 24, tekst 1: (over) de zaak over de karren
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Les 24.1: (over) de zaak van de karren

Twee met een zware last beladen karren werden door muilezels over de Clivus Capitolinus geleid (getrokken). Terwijl de muilezels de straat omhooggingen, gingen de muilezeldrijvers voor de karren voort en spanden zich in een rechte koers te houden. Maar plotseling begon de kar die zich meer naar boven bevond achteruit te gaan. Terwijl de kar naar beneden ging, gingen de muilezeldrijvers van de tweede kar, die zich tussen beide karren bevonden, zo snel mogelijk uit het midden weg. Want zij meenden, dat hen een gruwelijke dood bedreigde. Nadat de muilezeldrijvers uit het midden waren weggegaan, stootte de hoogste kar tegen de laagste (kar). Zo begon ook deze achteruit te gaan. Vervolgens stortten de karren, omdat niets hen belemmerde, van de berg af en verpletterden een slaaf, die toevallig op de straat wandelde. Wat later raadpleegde de meester van de slaaf de rechtsgeleerde Postumus: "Omdat mijn slaaf gestorven is, ben ik door een zeker niet middelmatige schade getroffen. Tegen wie moet ik een proces voeren over de schade? Met de muilezeldrijvers van de eerste kar, of met de muilezeldrijvers van de tweede kar, of met de meester/eigenaar van de muilezels?" Postumus antwoordde: "Je moet de oorzaak vinden. In de oorzaak is het recht gelegen. Het staat vast dat de muilezeldrijvers van de bovenste kar in gebreke zijn gebleven. Als zij de kar uit zichzelf hebben laten gaan, hebben zij hun plicht in de steek gelaten. Dus moet jij tegen hen een proces voeren. Maar als de muilezeldrijvers de kar niet konden tegenhouden, omdat de muilezels niet sterk genoeg waren, moet er een proces worden gevoerd tegen de meester van de muilezels. Het is zeker dat de muilezeldrijvers van de tweede kar niet voor het gerecht gedaagd kunnen worden. Zij hebben hun kar weliswaar verlaten, maar om een aannemelijke reden: zij vreesden de dood voor zichzelf. Dus is het het beste getuigen van het voorval te vinden. Wanneer getuigen de feiten bevestigen, zul jij een rechtszaak kunnen beginnen.