Hoofdstuk 22, tekst 2
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Over de chirurg

Aulus Cornelius Celsus had gezegd dat hij een betoog zou houden over de chirurg. De menigte van studenten, die zich rondom hem had verzameld, was talrijk. Want allen wisten dat Celsus zeer ervaren was in geneeskunde en zij hoopten dat zij nuttige adviezen zouden ontvangen.

''Het is van belang dat de chirurg een jonge man is of zeker niet te oud,'' begon Celsus. ''Want het behoort dat de hand, zowel de rechter als de linker altijd vast is en nooit trilt. Bovendien moet een chirurg zeer scherpe ogen hebben, maar er is vooral standvastigheid van de geest nodig.''

Een van de studenten vroeg, terwijl hij de woorden van Celsus onderbrak, ''standvastigheid zal toch niet meer baten voor een chirurg dan medelijden?'' ''Ik beschouw medelijden als een deugd,'' antwoordde Celsus. ''maar te veel medelijden schaadt echter. Want als een chirurg in verwarring zal worden gebracht door de kreten van zieken, zal hij zich of meer haasten dan de situatie verlangt, of zal hij minder snijden dan nodig is. Ik geloof dus dat bij een chirurg standvastigheid het grootste goed is.''

''Het is toch wel beter een ziekte met geneesmiddelen te verzorgen dan met de hand?'' vroeg een ander.
''Sommige ziektes kunnen niet alleen met geneesmiddelen worden verzorgd,'' antwoordde Celsus; hij gaf een voorbeeld. Hij vertelde dat hij bij een jonge man was ontboden. Hij voegde toe dat hij uit een boom was gevallen en dat zijn been was gebroken. ''Ik verdoofde de jongeman met een druppel papaversap. Vervolgens bekeek ik het been. Ik begreep meteen dat het gebroken bot niet op zijn plaats was gebleven en daarom behoorde het dat ik het been uitrekte. Zodra ik het been een beetje langer maakte dan het van nature was, deed ik het bot met geweld op zijn plaats. Toen wist ik dat de pijn snel minder zou worden en ik beval het been met wijn en olie in te laten smeren. Tenslotte wikkelde ik het been in veel verband.
Ik verzeker dat de jongeman na twee maanden heeft gewandeld.''