Hoofdstuk 22, opdr. 3
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
1. De verwanten hopen dat Celsus vader gezond zal maken.
2. We wisten goed dat opa door hevige pijnen gekweld werd.
3. Alle leerlingen wisten dat Romulus en Remus Rome hebben gesticht.
4. Het is van belang dat onze vrienden snel ontboden worden.
5. Marcus bevestigde dat alle verwanten ontboden waren.
6. Moeder heeft beloofd dat ze ons altijd zou helpen.
7. Het stond vast dat de slavinnen de opdracht zo snel mogelijk zullen voltooien.
8. Jullie begrijpen toch wel dat ik door deze schanddaden geschokt ben.
9. Ik schatte DAT de zieke jongen op deze manier gezond gemaakt kon worden.
10. De leraren hebben gezegd dat ze de leerlingen hadden gestraft.