Hoofdstuk 22, opdr. 2
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
1. "Fuga-"
fugare - fugari
"fugav-"
fugavisse
"fugatus"
fugatus esse - fugaturus esse - fugatum iri

2. "puni-"
punire - puniri
"puniv-"
punivisse
"punitus"
punitus esse - puniturus esse - punitum iri

3. "auge-"
augere - augiri
"aux-"
auxisse
"auctus"
auctus esse - aucturus esse - auctum iri

4. "committ-"
committere - committi
"commis-"
commisse
"commissus"
commissus esse - commissurus esse - commissum iri

5. "contemn-"
contemnere - comtemni
"contemps-"
contempsisse
"contemptus"
contemptus esse - contempturus esse - contemptum iri