Hoofdstuk 20, opdr. 3
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
1a. a matre vocata
1b. ancilla
1c. ppp
1d. De slavin komt meteen, nadat ze door moeder geroepen is.
2a. murum custodientibus dormire.
2b. militibus
2c. ppa
2d. Het is de soldaten niet toegestaan terwijl ze de muur bewaken te slapen.
3a. cum omnibus copiis flumen traicientem
3b. Alexandrum
3c. ppa
3d. De Perzen probeerden Alexander af te weren terwijl hij met alle troepen de
rivier overstak.
4a. castra oppugnantes
4b. viros
4c. ppa
4d. De echtgenotes van de Bataven vuurde de mannen met felle stem aan terwijl
die het legerkamp belegerden.
5a. territi a Batavis
5b. Romani
5c. ppp
5d. Nadat de Romeinen bang werden door de Bataven vluchten ze niet.
6a. in arce colloctos
6b. milites
6c. ppp
6d. Na een kort gevecht joegen de Grieken de soldaten die op de burcht geplaatst
waren op de vlucht.
7a. per silvas errans
7b. onderwerp van conspexi (ik)
7c. ppa
7d. Terwijl ik door de bossen dwaalde, zag ik enkele wonderlijke beesten.
8a. carmen pulchrum recitantem
8b. poeteam
8c. ppa
8d. Niemand luisterde naar de dichter, die een mooi gedicht voordroeg.
9a. nuper expugnatam
9b. urbem
9c. ppp
9d. De overwinnaars verwoesten de stad die zojuist veroverd was.
10a. nodum finita
10b. haec mandata
10c. ppp
10d. Wij moeten nu deze opdrachten, die nog niet beŽindigd zijn, afmaken.