Les 40, oefening 52 (versie 2)
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
1. Omdat het vaderland gevaar liep offerde de koning aan de goden.

2. Omdat de oorlog over is verheugen de burgers zich over de vrede.

3. Wanneer de oude mannen spreken dienen de jonkies te luisteren.

4. Omdat de wegen onder bewaking stonden was het voor ons onmogelijk te vluchten.

5. Toen het heerschappij van de Meden verwoest was trok Cyrus op tegen de Lydiėrs.

6. Omdat de Spartanen treuzelden streden de Atheners bij Marathon alleen tegen de Perzen.

7. Toen de Perzen te velde trokken tegen Griekenland ried Apollo de Atheners, toen ze een orakel kwamen halen, aan om naar de eilanden te vluchten.

8. Toen Pyrrhus gezanten stuurde om met de Romeinen over vrede te onderhandelen, adviseerde Appius Claudius de Romeinen de gezanten terug te sturen en niet naar ze te luisteren, hoewel velen adviseerden die vrede aan te nemen.

9. Laten wij eerst luisteren naar de gezanten, en laten we vervolgens, als we geluisterd hebben, een besluit nemen.

10. Als je niet ophoudt met liegen, zullen we je niet meer vertrouwen ook al spreek je de waarheid.

11. Wanneer de anderen slapen horen de wachters niet te slapen.

12. Wie kan zich niet bekommeren om mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren?

13. Op jouw bevel vluchtten wij uit de stad.

14. Wanneer het lichaam vergaat vergaat de ziel niet (of: ook al.)

15. Toen Alexander gestorven was vochten zijn generaals vele jaren om de heerschappij.

16. Op bevel van Zeus gooiden Deukalion en Pyrrha met hun handen stenen over hun hoofd, en de stenen die Deukalion wierp werden mannen, de stenen die Purrha wierp werden vrouwen.

17. Als de zaken zo staan kunnen wij niet vluchten.

18. De vijanden staken de rivier over zonder dat iemand het verhinderde.

19. Als een man slecht handelt, nemen zijn vrienden de benen.

20. Als god het wil wordt alles mogelijk.