Les 23, oefening 32
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
1) Na de inspanningen is rust lekker.
2) De overmoed van de ouderen zou de schuld kunnen zijn van deze oorlog.
3) Cyrus stuurde dikwijls lekere vlees en zoete wijn naar de vrienden.
4) Zoals voor de bloemen van de lente het leven kort is, zo ook zijn de geslachten van de mens kort.
5) De trage ezels droegen zware lasten.
6) Dikwijls zijn kleine rivieren diep en is de stroming snel, en brede rivieren langzaam.
7) Grote werken verschaffen grote roem.
8) Grote lichamen hebben niet grote geesten.
9) Wij zullen niet veel tijd wachten.
10) Een dwaze koning is een grote ramp.