Les 28, 3 fabels
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
Dieven en de haan

Toen dieven in een huis waren binnengedrongen, vonden zij niets anders dan een haan en na die gepakt te hebben, gingen ze weg. Maar toen de haan op het punt stond door hen geslacht te worden, smeekte hij, opdat ze hem zouden loslaten en tegelijkertijd zei hij dat hij nuttig was om de mensen voor hun taken 's nachts te wekken. Maar de dieven zeiden: "Maar daarom slachtten wij jou liever; door hen daar te wekken, verhinder jij immers ons te stelen.

Een ezel en een wolf

Een ezel, die in een doorn had getrapt, was kreupel. En nadat hij een wolf gezien had, zei hij tot hem: "Wolf, ik ga dood van de pijn; ik wil liever een maaltijd van jou worden dan van de gieren of van de raven. En ik vraag jou om een gunst, de doorn eerst uit mijn poot te trekken, opdat ik niet met pijn sterf. En de wolf haalde met zijn tanden de doorn eruit. Maar zodra de ezel verlost was van de pijn, trapte hij naar de wolf, die zijn bek opengesperd had, en hij vluchtte, nadat hij de neus en het voorhoofd en de tanden had verbrijzeld. En de wolf zei:"Wee mij, ik onderga terechte dingen, omdat ik na geleerd te hebben een slager te zijn, nu dierenarts wilde worden."

Een raaf en een vos

Nadat een raaf een (stuk) vlees had gepakt, was hij in een boom gaan zitten. En toen een vos hem in de gaten had gekregen en zich meester wilde maken van het vlees, prees hij hem als groot en mooi met de volgende woorden (letterlijk: zeggend):"Het past dat jij koning bent over de vogels en dit zou ongetwijfeld kunnen gebeuren, als jij een stem had". En toen de raaf dit gehoord had en haar wilde bewijzen dat ook hij een stem had, gooide hij het stuk vlees weg en kraste luid. Na er naartoe te zijn gelopen, nam de vos het vlees en zei tegen hem:" Jij hebt alles, raaf, maar alleen verstand heb jij niet".