Les 17, oefening 25
Categorie: Boek > Tirocinium Graecum
1. Waarom gehoorzamen jullie niet aan je vader en je moeder, jongens?
2. Laten wij oppassen voor de kwaadwillendemannen.
3. Laten wij voor de nacht stoppen met dit werk.
4. Redt jullie zelf/ wordt gered/ jullie worden gered uit die gevaren, leiders.
5. Jonge mensen moeten gehoorzamen aan oude mannen.
6. Pas op [lett; bescherm jezelf] wvoor de hond.
7. In gevaren verschijnt dikwijls een vriend en hij redt ons.
8. Jullie bedenken/ bedenk dat mooie daden ontstaan uit veel inspanningen.
9. De heer bemerkt dat de dienaren niet mee willen gaan.
10. De soldaten gaan mee met de vorst, maar de andere burgers vluchten.
11. Uit slechte dingen ontstaan altijd slechte dingen.
12. Laten wij niet wachten, laten wij weggaan.
13. Die mannen willen niet met ons strijden, want zij bedenken dat wij sterk zijn.
14. Laten wij oppassen voor dat land, dat ons niet goedgezind is; laten wij haar niet doorkruisen/doorgaan.
15. Goden worden niet altijd vereerd door mensen.
16. Door de vrienden word ik gedwongen in Athene te blijven.
17. Ook jonge mensen komen door ziektes om.
18. Door de boeren moeten geiten aan de goden geofferd worden.
19. Wat nuttig is, word door veel mensen goed gevonden.
20. De dichters worden geleid door de Muzen.
21. Strijdt niet tegen de goden, door wie aarde, zee en hemel worden geleid.
22. De soldaten moeten voor de strijd verzameld worden /moeten zich voor de strijd verzamelen.
23. Veel Grieken komen om door de lans van Hektor.