Tekst 3.1: Lucius Tarquinius Superbus, de laatste koning
Categorie: Boek > Tablinum > Nieuwe Druk
De hoge leeftijd en de macht van Servius Tullius begon Lucius Tarquinius van dag tot dag meer te ergeren. Bovendien hitste zijn echtgenoot hem op van de ene misdaad tot een nieuwe misdaad. Daarom begon hij rond te gaan bij de leiders van kleinere clannen en voor die weldaden dankbaarheid terug te vragen en hen voor zich te winnen met weldaden, de jongeren naar hem te voeren en overal begon hij koning Servius zwart te maken. Toen het moment voor hem eindelijk leek aangebroken te zijn om zijn plan uit te voeren, kwam hij met een grote groep bewapenden het forum opgestormd en ging hij naar het senaatsgebouw. Terwijl hij op een troon zat, riep hij de leiders tot bij koning Tarquinius. Zij kwamen dadelijk samen, sommigen vrijwillig en al lang voorbereid op dit, anderen kwamen uit vrees en in de mening, dat het afgelopen was met Servius. Tot hen hield Tarquinius een redevoering waarvan dit de inhoud was: namelijk dat Servius, een slaaf geboren uit een slavin, ten onrechte de troon had bezet en zich als een heel slechte koning gedragen had en dat hij daarom van de troon moet verdreven worden. Hij had nog geen einde gemaakt aan het spreken, toen Servius haastig gewaarschuwd aankwam en vanuit de voorhal van het senaatsgebouw hem met luide stem in de rede viel: "Wat is dit hier Tarquinius? Met welk lef heb je gedurfd om de senatoren naar het senaatsgebouw te roepen en mijn troon te bezetten, terwijl ik leef!" Waarop hij dit antwoordde: "Ik behoud de troon van mijn vader, want een zoon is eerder de erfgenaam van een heerschappij dan een slaaf." Toen ontstond er rumoer bij de aanhangers van elk van beide koningen en er ontstond een samenloop van het volk van overal. Toen was Tarquinius gedwongen om tot het uiterste te gaan: hij greep Servius en omdat hij jonger van leeftijd en sterker van lichaam was, droeg hij hem uit het senaatsgebouw en gooide hij hem van alle trappen. De gezellen van de koning vluchtten weg. Zelf verloor hij veel bloed en hij probeerde zich met zijn allerminst koninklijk gevolg terug te trekken naar huis. Maar gewapende mannen, die door Tarquinius gezonden zijn haalde hem op zijn weg in en doden hem. Ze zeggen dat dit alles door Tarquinius is gedaan op aansporen van Tullia, de dochter van Servius.