9, Achilles, Patroklos en Hektor
Categorie: Boek > Basis
Ook Patroklos neemt geen deel aan de oorlog, want hij is de beste vriend van Achilles, en hij verlaat zijn vriend niet. Maar hij is ook een goede soldaat en hij vind het vreselijk dat hij niet aan de strijd deel neemt, maar in de tent zit. Want vaak overwinnen de Trojanen de Grieken in de strijd en al lange tijd verlangt Patrokles al naar de strijd. Maar Achilles bekommert zich niet om de Grieken en blijft in de tent. En tenslotte komt Patroklos naar zijn vriend en vraagt hem z'n schitterende wapens: " Achilles, houdt de wapens niet vast, maar geef ze aan mij voor de strijd. Want de Trojanen overwinnen de Grieken vaak en geven hen veel tegenslagen." En Achilles zegt: "Patrokles, neem mijn wapens." En dan neemt Patroklos de bronzen wapens van Achilles en trekt ze aan. Onmiddelijk gaat hij naar de strijd en verschaft de Trojanen een grote angst. De Trojanen vluchten, maar Hektor, de legeraanvoerder van hen, verlaat de strijd als enige niet. En vervolgens is er een hevige strijd en beide legeraanvoerders zijn erg dapper. Maar Hektor draagt de overwinning: Hij doodt Patroklos, en brengt de schitterende wapens van Achilles naar de stad.