5, Tragedieopvoeringen in Athene
Categorie: Boek > Basis
Tijdens de Grote Dionysosfeesten voeren de tragediedichters tragedies op in Athene. En het theater is vol met mensen en de burgers kijken naar de tent en ze richtten de aandacht op het begin van de tragedie. En dan komt één van de toneelspelers uit de tent op, en hij zegt de proloog. Maar vervolgens gaan de fluitspeler en het koor naar het orchestra, en naderen ze het altaar van Dionysos. En de fluitspeler blaast op de fluit, en het koor danst en zingt nu. En de burgers bewonderen de fluitspelers en het koor. En nu komen de andere toneelspelers op, en ze zeggen de versregels van de dichter. Vaak zijn de verhalen van de tragedies zeer oud, en de burgers bewonderen de verhalen; Want de verhalen tonen de werken van de Goden en mensen. En de tragedie boeit de burgers altijd en brengt vele tranen teweeg. Want in tragedies zijn altijd ellende en moord. Maar de burgers bewonderen ook de kunde van de dichter. En één van de verhalen toont het lot van Agamemnon.