3, Op zoek naar een goede tragediedichter
Categorie: Boek > Basis
Xanthias en de God gaan toch Tartaros binnen. Maar Aiakos, de poortwachter, achtervolgt Dionysos, want hij houdt niet van de God - en hij bedreigt de God: Waarom is een God in Tartaros? Wat doet een slaaf in Tartaros? Wat doen levenden in Tartaros? Want de levenden hebben deel aan het leven, maar de doden aan de dood. Niet bekommeren de doden zich om de levenden. Want de levenden vallen niet bij de doden in de smaak." Dionysos en Xanthias luisteren naar Aiakos, maar zij verlaten Tartaros niet; want zij zijn jaloers op de doden. Waarom dan wel? Zij zoeken tragediedichters bij de doden. Want bij de mensen zijn er geen tragediedichters meer, en Tartaros is rijk aan tragediedichters. Dionysos mist de tragediedichters. Want het leven zonder de tragedie valt nier in de smaak bij de God.