28, Het bedrog van Segesta
Categorie: Boek > Basis
Zoals het Atheense volk besloten had, voern de Atheners weg uit Piraeus met 100 schepen. En zij brachten in deze honderd schepen een bewonderenswaardige hoeveelheid hoplieten en dertig ruiters. En eerst zetten zij koers naar Kerkyra. Enkelen berichtten aan de Syrakusaners dat de Atheners in Kerkyra aankomen maar de Atheners geloofden dat niet omdat ze meenden dat de Atheners hun bondgenoten in Sicilie niet konden helpen omdat ze zelf al oorlog voeren met de Spartanen. Maar later, toen de Atheners in Italie waren gekomen kwam een bericht aan de Syrakusaners dat de expeditie van de Grieken al in Rhegion verscheen en dit vernomen hebbende geloofden ze niet meer niet, maar richtten zij hun aandacht op de voorbereiding van de oorlog; Want de gezanten stuurden de Siciliers hierheen en de garnizoenen daarheen en in Syracuse monsterden zij hoplieten & ruiters. Want ze stuurden rond naar de inwoners van Sicilie, de gezanten hierheen, de garnizoenen daarheen, en ze monsterden in Syrakuse hoplieten en ruiters. Maar de Athenerstrokken nog niet uit Rhegion naar Syrakuse, maar liever wilden ze een bericht uit Segesta opwachten over het geld dat de Segestanen aan hun hadden beloofd voor de oorlog. Drie schepen uit Segesta kwamen naar Rhegion brengende aan de Atheners het bericht dat het gled, dat de Segestanen beloofden niet in Segesta aanwezig was, en dat er slechts 30 talenten daadwerkelijk waren. Want de Segestanen bedachten een dergelijk iets: Nadat de eerste gezanten van de Atheners in Segesta waren aangekomen vanwege het geld, leidden de Segestanen hen eerst naar de tempel van Afrodite en toonden hen de wijgeschenkendie erg kostbaar leken te zijn, omdat ze van zilver waren. Envervolgens ontvingen zij de Atheners prive bij hen thuis en onthaalden hen feestelijk. Daarvoor dan brachten zij naar de huizen velen gouden en zilveren bekersdie zij verzmelden uit Segesta zelf en de in de buurt gelegen steden. Ze toonden deze als hun eigen bezit. Toen nu alle Segestanen diezelfde bekers gebruikten, leek er in ieder huis een massa bekers te zijn, en dat gaf veel verbazing bij de gezanten van de Atheners. Toen ze in Athene aankwamen vertelden deze dat ze veel geld in Segesta hadden gezien, en op deze wijze overtuigden zij de Atheners op te trekken naar Sicilie. En toen, zodra het bericht kwam dat het geld niet in Segesta was, de Atheners, die in Athene boos waren geworden, beschuldigden ze zeer deze gezanten. En de bevelhebbers van de Atheners in Sicilie werden onmiddellijk zeer moedeloos en over de nieuwe situatie gingen ze bij zichzelf ten rade.