27, Vertrek van de vloot naar Sicilië
Categorie: Boek > Basis
En sommige vijanden deden zelfs aangifte van Alkibiades, omdat hij met sommige vrienden in huizen de Eleusinische Mysteriën bespotte, die aan Demeter en Persefone gewijd waren. En alle Atheners, die die mysteriën erg heilig beschouwden, meenden dat de gehele stad door het vergrijp in groot gevaar was. De vijanden beschuldigden Alkibiades, die zei: "Ik wil mezelf onmiddellijk verdedigen!" Maar de vijanden hielden deze gezien de omstandigheden tegen, terwijl ze er rekening mee hielden dat zij meer aangiften kunnen verschaffen als Alkibiades wegging. En dus nam het volk Alkibiades het bevelhebberschap niet af, en het beval hem met Nikias en Lamachos een veldtocht naar Sicilië te ondernemen. En terwijl de zomer al ontstaat, vindt de afvaart naar Sicilië plaats. En op een vastgestelde dag gaan de Atheners naar Peiraieus en ‘s morgens vroeg bemannen ze de schepen, die uit zouden varen. En ook de gehele andere menigte in de stad gaat naar de kust, terwijl sommigen vrienden, anderen verwanten, en anderen zonen begeleiden. En allen gingen enerzijds vol hoop, omdat ze menen dat ze door de expeditie veel bezittingen zullen verwerven, anderzijds klagend, omdat ze bedenken wat voor'n zeereis de zeemannen zullen maken, vanuit hun eigen land:: "Wanneer kunnen wij hen dan weer thuis ontvangen?" Want nu al bedenken zij de gevaren van de expeditie, hoewel zij eerder zelf stemden om te varen. Maar toch, door de omvang van de voorbereidingen, hadden zij moed. En veel vreemdelingen komen aan in Peiraieus om te kijken: want nog nooit voer zo'n grote expeditie weg uit één stad van de Grieken. Want de Atheners bereidden het goed voor met de schepen en infanterie. Zij brachten de vloot met moeite tot stand door grote uitgaven, omdat de stad aan iedere zeeman, die aan de veldtocht deelnam, een drachme per dag gaf, en veel schepen gaf, en de triërarchen betaalden veel geld voor de uitrusting. En zij kozen met grote ernst de infanterie uit, aangezien zij een goede lijst van dienstplichtige burgers hadden. En toen de schepen vol waren, geeft de gezant een teken met de trompet, en zij bidden gebeden tot de goden ten behoeve van de expeditie. En vervolgens plengen de legeraanvoerders mengvaten, nadat ze water met wijn hadden gemengd in bekers, in gouden en ook zilveren bekers. En zij, die aan de veldtocht deelnemen, varen uit, nadat ze een krijgslied hebben gezongen.