17, Een symposion: Eros, filosofie en fantasie
Categorie: Boek > Basis
De nacht schoot al op. Agathon, die zeer goed gezind was tegen zijn vrienden, zei tot hen: "Mannen, nu de maaltijd is afgelopen is het tijd voor drinken. Het lijkt me dat jullie nog kracht hebben." En hij riep de bedienden erbij en hij sprak: "Jullie brengen de wijn, en schenken voor mij en deze mannen in." En hij sprak vervolgens tot de vrienden: "Wat anders willen jullie doen, mannen?" Melesias antwoordde: "Waarom vraag jij dat? Want wij allen zien de fluitspeelster, die hier aanwezig is." "Ik, mijn vrienden, ik houd niet van fluitspeelsters bij maaltijden, die altijd hetzelfde spelen op de fluit, en ervan houden de gesprekken te belemmeren." Tegelijkertijd keek hij naar Sokrates en vroeg: "Sokrates, maak eens duidelijk wat jij van deze zaak vindt. Want jou lijken de fluitspelers toch ook onbeduidend te zijn?" "Natuurlijk Chairefon? Wat adviseer jij ons te doen?" "Waarom sturen wij deze fluitspeelster niet weg, spreken wij over een één of andere God of Godheid?" "Uitstekend Chairefon! En van alle Goden kies ik Eros. Want het is toch vreemd, dat er voor enkele andere Goden en Godheden lofliederen zijn, maar niemand wil Eros prijzen." Toen waren alle vrienden het eens met Sokrates en vroegen: "Waar wil jij beginnen, Sokrates?" En Sokrates zei: "Naar het mij toeschijnt is het noodzakelijk eerst duidelijk te maken wie Eros is, en de aard van Eros, en vervolgens zijn daden." "Maar zeg eerst wie Eros is." "Maar dat wil ik doen; Ik ben van plan een verhaal te vertellen, dat een wijze vrouw mij ooit leerde, Diotima genaamd, die ik vaak tegenkwam in de stad. In dat verhaal toonde zij de geboorte van Eros door deze mythe. Eens was er bij de Goden feest. Want Zeus, de koning van Goden , en andere onsterfelijken, vierden feest voor de geboorte van Aphrodite. Zij dineerden en dronken in het huis van de Olympische koning. Het feest ging verder, en een één of andere God, genaamd Poros, zat vol met nectar - want de wijn was er nog niet - en sliep in de tuin van Zeus op de Olympos. En Penia nam geen deel meer aan het feest. Want de Goden vonden deze niet meer waard op feesten te komen. En zij lieten deze toe bij de poorten te bedelen. En dan kwam Penia, zoals altijd, op dezelfde plaats en keek naar Poros. Want zij verlangde al een lange tijd naar het hebben van een kind van Poros, maar deze wilde niet met haar slapen. En toch sliep Penia deze nacht met hem. Want de slaap had hem in z'n macht. Dus is Eros het kind van Penia en Poros. En deze is qua aard gelijk aan zowel de moeder, zowel de vader. Want hij is niet alleen gelijk aan de moeder, hulpeloos en niet wijs, maar ook aan de vader, vindingrijk en wel wijs. Dus hij zit tussen domheid en wijsheid in. Dus zo houdt hij altijd van wijsheid en zoekt deze. Want de wijsheid is iets moois." "Sokrates, met het oog waarop zei Diotima dat verhaal?" "Diotima wilde duidelijk maken, dat filosofen gelijk zijn aan Eros. Want de filosofen zijn zoals Eros, tussen domheid en wijsheid, en Diotima spoorde hen aan de wijsheid te beminnen en te zoeken, zoals ook Eros dat doet.