Met. ?: Echo en narcissus
Categorie: Auteur > Ovidius
De nimf Echo door Juno gestraft

Echo was toen nog een lichaam niet alleen een stem; en toch had zij, de kletstante, geen ander gebruik van haar mond dan zij nu heeft, zodat zij van veel woorden alleen de laatste kon terugkaatsen. Juno had dit gedaan, omdat, telkens wanneer zij de nimfen kon betrappen die vaak onder haar eigen Jupiter lagen op een berg, Echo de godin met een lang gesprek sluw vasthield, opdat de nimfen intussen konden vluchten. Nadat de Saturnische dit gemerkt had, zei ze: ‘Een kleine macht over deze tong, waardoor ik voor gek gehouden ben zal jou gegeven worden en wel een zeer kort gebruik van jouw stem.' En zij bekrachtigt haar dreigementen met een daad (metterdaad); toch herhaalt deze de geluiden aan het einde van het spreken en zij kaatst gehoorde woorden terug.

Echo verliefd op Narcissus

Zodra zij Narcissus door afgelegen velden heeft zien dwalen en ze van verliefdheid is gaan gloeien, volgt zij zijn stappen heimelijk, hoe meer ze hem volgt, des te meer begint ze te gloeien door de dichterbije vlam, niet anders, dan wanneer licht ontvlambare zwavel gesmeerd op de top van een fakkel vlam vat die dichterbij gehouden is. Ach, hoe dikwijls wilde zij hem naderen met vriendelijke of vleiende woorden en vertederende smeekbeden tot hem richten! Haar aard belet dat en staat niet toe dat zij begint; maar, datgene wat haar natuur toestaat, zij is gereed (bereid) om geluiden af te wachten, om op die geluiden haar woorden te weerkaatsen. Toevallig had de jongen, afgedwaald van het trouwe gezelschap van zijn makkers, gezegd: ‘Is daar iemand?' En: ‘Iemand', had Echo geantwoord. Deze is stomverbaasd en, terwijl hij zijn scherpe blik naar alle kanten laat gaan, roept hij met luid stem: ‘Kom!': zij roept de roepende. Hij kijkt om en zegt weer omdat niemand komt: ‘Waarom vlucht je voor mij?' En zij heeft evenveel woorden als hij gezegd heeft weerkaatst. Hij zet door en zegt, misleid door de klank van de antwoordende stem: ‘Laten wij hier samenkomen.' En Echo die nooit op enig geluid liever zou antwoorden heeft weerkaatst: ‘Laten we samenkomen' En zij ondersteunt zelf haar eigen woorden en nadat zij het bos verlaten heeft, gaat zij op hem af, om haar armen om de lang begeerde hals te slaan. Hij vlucht en vluchtend zegt hij: ‘Blijf van mij af! Moge ik liever sterven dan dat jij macht hebt over mij.' Zij weerkaatste niets behalve: ‘Jij hebbe macht over mij.'

Echo versmaad

Versmaad verschuilt zij zich in het bos en bedekt vol schaamte haar gezicht met bladeren en leeft vanaf dat tijdstip eenzaam in grotten; maar toch blijft de liefde en groeit door de pijn van de afwijzing: en de niet aflatende zorgen maken haar jammerlijk mager, en magerte trekt haar huid strak, en al haar lichaamsvocht verdwijnt in de lucht; slechts stem en botten blijven over: haar stem blijft; ze zeggen dat haar botten de vorm van een steen hebben aangenomen. Sindsdien houdt zij zich schuil in de bossen en wordt op geen enkel gebergte gezien, wordt door allen gehoord: het is het geluid wat leeft in haar.