Tekst 9.4: De Romeinen houden stand
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
1. Maar zo groot was de moed van de soldaten en zo'n onverschrokkenheid was er dat, hoewel zij van alle kanten door het vuur werden verzengd en in het nauw gebracht werden, door een zeer grote hoeveelheid projectielen en begrepen dat al hun bagage en heel hun hebben en houden verbrandden, dat niet alleen niemand wegging van de wal om zijn post te verlaten, maar dat zelfs nauwelijks iemand omkeek en allen toen zeer fel en zeer dapper streden.

2. Deze dag was verreweg het zwaarst voor onze soldaten; maar toch heeft zij deze afloop gehad dat op die dag het grootste aantal vijanden verwondingen opliep en gedood werd, doordat zij vlak onder de wal in verdrukking raakten en de achterste soldaten aan de voorsten geen mogelijkheid gaven om zich terug te trekken.