Tekst 9.1: Snelle actie van Ambiorix tegen de Romeinen
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
1.Door die overwinning overmoedig geworden, vertrok Ambiorix onmiddelijk met zijn ruiterij naar de Atuatuci, die buren waren van zijn rijk; geen nacht en geen dag liet hij voorbijgaan, en hij gaf zijn infanterie de opdracht hem op de voet te volgen.

2. Nadat hij de situatie had uitgelegd en nadat hij de Atuatuci had opgestookt, kwam hij de volgende dag bij de NerviŽrs aan en hij spoorde ze aan dat ze niet de gelegenheid voorbij zouden laten gaan zich voor altijd te bevrijden en zich te wreken op de Romeinen voor dat onrecht dat zij geleden hadden.

3. Hij legde hen uit dat twee onderbevelhebbers waren gedood en dat een groot deel van het Romeinse leger was vernietigd; dat het geen enkele moeite kostte (zou kosten) dat (om) het legioen dat met Cicero overwinterde, afgemaakt werd (af te maken), als het plotseling werd overvallen.

4. Hij bood zich als helper hierbij aan. Met deze toespraak haalde hij de NerviŽrs gemakkelijk over.