Tekst 6.6: En ze leefden nog lang en gelukkig
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
De godin is aanwezig op het huwelijk dat zij heeft gemaakt, en weldra, nadat de
horens van de maan negenmaal tot een volle cirkel bij elkaar gebracht waren,
baarde zij Paphos, aan wie het eiland zijn naam ontleent.