Tekst 6.2: Hij 'maakt' een vrouw en wordt verliefd
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
Intussen bewerkte hij sneeuwwit ivoor succesvol met zijn wonderbaarlijk
vakmanschap en hij gaf het een vorm, waarmee geen enkele vrouw geboren kan
worden, en hij vatte liefde op voor zijn eigen werk. Het gezicht is van een
meisje, zo echt, dat je zou geloven dat ze leeft en dat ze, als schroom niet in
de weg stond, (zich) wil bewegen: zozeer is de kunst(matigheid) verborgen door
haar eigen vakmanschap (kunst). Pygmalion stond verbaasd en nam liefde(svuur)
voor het nagebootste lichaam op in zijn borst.