Tekst 5.6: Waar komt dat gekwaak vandaan?
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
Ook hun stem is hees, en hun opgeblazen nekken zwellen op en hun scheldwoorden rekken hun wijd openstaande bekken uit. Hun rug raakt hun hoofd en hun nek lijkt er tussenuit genomen te zijn, hun rug is groen en hun buik, het grootste deel van hun lichaam, wit, en in het modderige water springen nieuwe kikkers.