Unit 2, tekst 2: Enkele inlichtingen over Gallië
Categorie: Boek > Aurora Latijn > 1e Jaar
Gallië is in 3 delen verdeeld. 1 deel bewonen de Belgen, een ander deel de Aquitaniërs een 3de deel wordt bewoond door de volkeren die in hun taal de Kelten worden genoemd en in onze taal de Galliërs worden genoemd. Al deze volkeren verschillen van elkaar in taal, gewoonten en in wetten. De Garronne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs en de Marne en de Seine scheiden de Galliërs van de Belgen. Van al deze volken zijn de Belgen de dappersten, omdat ze het verst van de cultuur van de Provincia woonden.