Tekst 11.10
Categorie: Boek > Ovidius en Caesar
Maar omdat de aandacht van allen in beslag werd genomen, begon Dumnorix met
de ruiters van de HaeduŽrs buiten medeweten van Caesar van het kamp naar
huis weg te gaan.
Nadat dit feit was bericht, stuurt Caesar, na onderbreking van het vertrek
en na uitstel van alles, een groot deel van de ruiterij om hem op de hielen
te zitten en draagt op dat hij wordt teruggebracht; als hij geweld zou
gebruiken en niet zou gehoorzamen, beveelt hij dat hij wordt gedood, omdat
hij meende dat deze niets in zijn afwezigheid als een verstandig man zou
doen, die het gezag van iemand die aanwezig is, had veronachtzaamd. Maar
nadat hij was teruggeroepen, begon hij zich te verzetten en zich
gewapenderhand te verdedigen en een beroep te doen op de trouw van de
zijnen, terwijl hij luid riep dat hij een vrij man was en van een vrije
stam. Zij omsingelen de man zoals was opgedragen en doden [hem]. Maar de
Haeduische ruiters keren allen naar Caesar terug.