x - Het gerundium
Categorie: Grammatica > Latijn
Het gerundium: de verbogen vormen van de infinitivus praesens actief.

Het gerundium heeft de volgende vormen (dativus komt bijna nooit voor):
nominativus: vocare = het roepen
genitivus: vocandi = van het roepen
accusativus (vast combinatie met ad): ad vocandum = om te roepen
ablativus: door te roepen


Hoe een gerundium te vormen:
Neem een werkwoord, bijvoorbeeld vocare.
Neem daar de stam van, dat is voca-
Zet er dan -nd- achter, dat wordt vocand-
Zet er dan de juiste uitgang achter, bijvoorbeeld voor de genitivus, dan wordt het dus vocandi.
Omdat het gerundium een werkwoord is, kan het een object en een bijwoord hebben.

Functies:
1. Nominativus
Als onderwerp
Vocare difficile est - Roepen is moeilijk
Het gerundium in de nominativus is onzijdig.

2. Genitivus
Attributief
Ars scribendi difficilis est - De kunst van het schrijven is moeilijk
Ars scribendi epistulam difficilis est - De kunst een brief te schrijven is moeilijk
Ars bene scribendi epistulam difficilis est - De kunst om een brief goed te schrijven is moeilijk

3. Ablativus
Bijwoord of voorzetsel
Docendo discimus - Door te onderwijzen leren wij
n pugnando mortuus est - Bij het vechten is hij gestorven

4. Accusativus
Met ad
Venio ad iuvandum - Ik kom om te helpen
paratus ad iuvandum - bereid om te helpen