Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magiër Smerdis 7B: Het bevel van Patizeithes

Nadat de magir Patizeithes die man overreed had dat hijzelf alles voor hem zou regelen, deed hem, terwijl hij hem bracht, plaatsnemen op de koninklijke troon. Nadat hij dat gedaan had, zond hij herauten uiteen overal elders heen en in het bijzonder ook naar Egypte om aan het leger af te kondigen, dat er voortaan gehoorzaamd moest worden aan Smerdis, de zoon van Kyros, maar niet aan Kambyses. De andere herauten kondigden dat dus af - en daar gaat het om en in het bijzonder ook degene, die naar Egypte was gezonden (hij trof namelijk Kambyses en zn leger zijnde in Agbatana in Syri) kondigde, nadat hij in het midden was gaan staan, af de dingen die opgedragen waren door de magir.