Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 7, opdr. 10

Lucius wacht op het forum reeds vele uren op Titus. Eindelijk ziet hij zijn vriend. Met luid geschreeuw rent hij door de straten. Lucius vraagt: ‘Wat is er? Waarom schreeuw je?’ Titus antwoordt: ‘Kijk! In de brede straat ...!’ Maar Lucius (zegt): ‘Wat kun je in de/die straat zien?
Ik zie niets.’ Dan (zegt) zijn vriend: ‘Daar ligt een olifant.’