Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Examenboeken > 2018: Homerus

ODYSSEE VI, 186 - 197 NAUSIKAÄ

En hem antwoordde op haar beurt de blankarmige NausikaƤ
"Vreemdeling, omdat u noch op een slechte noch op onverstandige man gelijkt,
maar de Olympische Zeus zelf deelt geluk toe aan de mensen,
aan goeden en slechten, aan een ieder zoals hij wil;
en aan u u heeft hij dunkt me dit gegeven, en het is nodig het toch te doorstaan.
Maar nu, omdat u naar onze stad en ons land bent gekomen,
zal het u niet ontbreken aan kleding noch aan iets anders,
waarvan het behoort dat een zwaarbeproefde smekeling die ons ontmoet (daaraan geen gebrek heeft.)
En k zal u de stad tonen, en ik zal u de naam van het volk noemen.
De Phaeaken bewonen deze stad en dit land,
en ik ben de dochter van de fiere AlkinoĆ¼s,
en op hem berust de macht en de kracht van de Phaeaken."