Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Argo

Tekst 3: Kronos

In de tijd van Kronos is het leven aangenaam. Want altijd schijnt de zon, altijd waait de wind, en overal stromen rivieren. Eens kijkt Prometheus rond over de aarde: En hij merkte de rotsen en de bomen op, hij merkte de rivier en de vlakte op. Overal nam hij wilde dieren op: Hij nam herten en slangen waar, en ook bijen en vogels. Prometheus is niet tevreden. Want de appelboom draagt appels, en niemand eet de appels. Over de vlakte rennen paarden, maar niemand temt de paarden en leidt ze naar huis. Prometheus zei: 'Het is nodig om een opzichter te hebben: Want nu beheert niemand de aarde.'. Meteen pakt Prometheus klei. En eerst boetseert hij een afbeelding, daarna maakt hij het beeld levend en noemt hen "Mensen". Op dat moment zijn de mensen opzichters en beheren zij de aarde.